МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА


Уважаеми колеги,

на сайта в профила на училището са сложени указания за последващо участие в НП “ИКТ в училище” за 2014 г.

Моля да изпълните точно указанията, а при възникнали въпроси да ни пишете на адрес internet@mon.bg

С уважение,

дирекция ИКТ, МОН

 

За допълнителна информация: okouzov@mon.bg