МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА


Уважаеми колеги,
поради зачестили оплаквания за технически проблеми на някои от Вас, които в последния момент се сещат да попълнят анкетата, срокът се удължава до понеделник (15 юни), 17.30 часа.

Моля да обърнете внимание на следните неща:

1. Когато се копират или изписват пароли, ползването на интервали е абсолютно неприемливо защото променя паролата и няма как да влезете.

2. Когато натискате в мейл съобщение линк, на който пише http://internet.mon.bg/ikt, в зависимост от вида на мейл клиента Ви, може да се озовете в сайта на мейл сървъра, а не на програмата. Съответно препоръчваме винаги да изписвате (или копирате) URL-адреса в лентата на браузъра, а не да кликате механично върху него в мейл съобщението и да се чудите когато отидете в нищото.

3. Четете внимателно секцията с Въпроси и отговори, тъй като над 90% от зададените ни въпроси дублират такива, на които вече сме отговорили.

4. Искайте паролите си първо от РИО и само ако има проблем, пишете до нас.

Надяваме се, че инструкциите ни са ясни и очакваме Вашите анкети в посочения по-горе краен срок.

С уважение,

Дирекция ИКТ - МОН

 

За допълнителна информация: okouzov@mon.bg