МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА


ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

Уважаеми колеги,
Тук сме отговорили на някои от най-често задаваните въпроси, като сме опитали да обединим сходните, макар че не винаги е възможно. Съответно тази секция ще се обогатява успоредно с Вашите питания, но молим, преди да зададете въпрос, да проверите дали някой вече не го е задал преди Вас.

Дирекция ИКТ, МОН


Въпрос:
Необходимо ли е да попълним анкетата, с описание на наличната ни материална база в училище закупена с наши средства или само с такива на програма ИКТ в училище?

Отговор:
Очакваме от Вас да опишете всичко, независимо по каква линия е закупено.


Въпрос:
В анкетата, в секция 1 за компютърен хардуер и т.н се попълват само наличните или и бракуваните компютри?

Отговор:
Опишете само РАБОТЕЩАТА техника. Компютри и периферия, които са бракувани или подлежат на бракуване не ни интересуват. Целта на анкетата е технологичен, а не счетоводен одит.


Въпрос:
Погледнах анкетата, но някои неща не са  ми много ясни:
В СЕКЦИЯ 1. Брой принтери - ние имаме две комбинирани устройства,- workcenter ( скенер, принтер и копирно устройство) следователно се посочват  и като принтер и като скенер?

Отговор:
Можете да изберете един от двата варианта:

  1. Да ги посочите отделно веднъж като принтер и веднъж като скенер.
  2. Да ги сложите в графата друг хардуер.

Направете обаче или само 1 или само 2, а не и двете ;)


Въпрос:
Какво се има в предвид брой страница в минута(общо за всички). Това сбор на страници в минута на всички принтери или......?

Отговор:
Има се предвид ОБЩИЯТ брой страници, който може да изпечатат за една минута всичките Ви принтери, ако работят ЕДНОВРЕМЕННО.


Въпрос:
В СЕКЦИЯ 2 Какво се има в предвид за полетата Платформа за е-обучение, Електронни уроци и образователни сайтове - дали имаме такива или използваме?

Отговор:
Дали използвате такива и ако да – какви?


Въпрос:
Във връзка с попълване на анкетата по НП "ИКТ в училище" искам да Ви попитам всичката налична техника ли да опишем или само работещата към момента.

Отговор:
Тъй като от контекста подразбираме, че едва ли има шанс неработещата Ви техника да заработи в бъдещ период, то опишете работещата. Бракувани или неподлежащи на ремонт компютри не ни интересуват.


Въпрос:
Може ли да поясните, данните за брой компютри, лаптопи и т.н. да се отнасят само за тия, които са с учебна цел (използвани в компютърни зали и кабинети) или да се отнасят общо за училището, включително и администрация?

Отговор:
Включително и администрация, тъй като правим прогнози за софтуерни лицензи и т.н. и това е значеща информация.


Въпрос:
Във връзка с броя на Компютри и лаптопи – включваме всички налични или само тези използвани от ученици и учители /т.е. включваме ли тези на администрацията, счетоводител, библиотекар/?

Отговор:
Вж. отговора на предишния въпрос.


Въпрос:
Мултифункционалните устройства ги описваме в графата „друг учебен/иновативен хардуер/? , тъй като те не се явяват като самостоятелни принтери и скенери?

Отговор:
В контекста на анкетата, те могат да се разглеждат и като самостоятелни принтери и скенери, но може да ги сложите и в графата Друг хардуер.


Въпрос:
Как да се пресметне брой страници в минута /общо за всички принтери/? Има се в предвид средно-аритметично от всичките скорости на принтиране или колко страници в минута ще се принтират, ако всички принтери в сградата принтират едновременно? /Тук изключваме мултифункционалните устройства, които също могат да принтират с дадена скорост/

Отговор:
Общо за всички принтери едновременно. И няма защо да изключвате мултифункционалните устройства – и те са принтери, а числото ни е нужно за да преценим за колко време можете да се справите с размножаването примерно на материали за ДЗИ, НВО и др.


Въпрос:
Включваме ли в бройката техниката, която не работи, но за която все още не е издаден протокол за бракуване?

Отговор:
Не.


Въпрос
Антивирусен софтуер ползваме на всеки компютър, лаптоп, сървър, таблет. Трябва ли да описваме кой точно антивирусен софтуер ползваме?

Отговор:
Принципно очакваме да опишете предимно програми, които сте закупили, а не свободно изтеглени от интернет. Предвид факта, че позициите Ви за софтуер все пак са ограничен брой (десет), очакваме  да приоритизирате софтуера който описвате – например една счетоводна програма с 5 модула няма защо да се описва като пет отделни неща…


Въпрос:
Програмата PAINT e за работа с компютърна графика, но тя си влиза към самия Windows, трябва ли да се описва отново към друг използван софтуер?

Отговор:
Не. Погрешно е да се описват компоненти, които така или иначе влизат в по-голям софтуерен пакет, който вече е описан.


Въпрос:
Всички административни програми, необходими за работа при изготвянето на образец, протоколи, дипломи, ДЗИ – описват ли се /Admin Pro, Admin RD, и т.н./ и описваме ли счетоводните програмите, които използва нашия счетоводител за своята работа и софтуера необходим за болничен, НОИ???

Отговор:
Ако продуктите са от една категория и са с един производител, не описвайте всеки поотделно, а окрупнявайте, където е възможно.За допълнителна информация: okouzov@mon.bg