МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА


 

 

Вход
Код по Админ:
Парола:


За достъп до формата за заявки училищата на бюджетна издръжка ползват код по Админ и паролата си за ДЗИ,
ако нямат такава, ползват паролата за НВО след 7 клас, ако нямат и такава, ползват тази за НВО след 4 клас.За допълнителна информация: okouzov@mon.bg