МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА


Уважаеми колеги,
ако имате проблем с паролите за достъп, моля да се обърнете към съответния РИО.
Ако те не могат да Ви помогнат, ще ескалират проблема към нас.

Дирекция ИКТ, МОН

 

Вход
Код по Админ:
Парола:


За достъп до формата за заявки училищата на бюджетна издръжка ползват код по Админ и паролата си за ДЗИ,
ако нямат такава, ползват паролата за НВО след 7 клас, ако нямат и такава, ползват тази за НВО след 4 клас.За допълнителна информация: okouzov@mon.bg