МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА


Уважаеми колеги,

Във връзка с трагичните събития в страната, обявения ден на национален траур и все още бедственото положение в някои региони, срокът за подаване на окончателните заявки по НП „ИКТ в училище“ се удължава с една седмица. Новият краен срок за кандидатстване е 30 юни (понеделник) 17.30 часа.

Уважаеми колеги,

на сайта в профила на училището са сложени указания за последващо участие в НП “ИКТ в училище” за 2014 г.

Моля да изпълните точно указанията, а при възникнали въпроси да ни пишете на адрес internet@mon.bg

С уважение,

дирекция ИКТ, МОН

 

 

Вход
Код по Админ:
Парола:


За достъп до формата за заявки училищата на бюджетна издръжка ползват код по Админ и паролата си за ДЗИ,
ако нямат такава, ползват паролата за НВО след 7 клас, ако нямат и такава, ползват тази за НВО след 4 клас.За допълнителна информация: okouzov@mon.bg