МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА


Уважаеми колеги,

Временно е ограничен достъпа Ви до сайта до актуализирането му с детайли за новата национална програма и специфика за участие. Надяваме се до края на месеца да сме уточнили всички подробности и сайтът да е функциониращ.

Отдел ИО,
Дирекция "Политики за стратегическо развитие
и информационно осигуряване" - МОН
За допълнителна информация: okouzov@mon.bg