Въпроси и отговори

последна актуализация - 15.07.2009

Въпрос: Кой има право на средства по програмата?

Отговор: Учители на ученици в български училища, детски градини и обслужващи звена, като средствата на одобрените кандидати ще бъдат разходвани чрез бюджета на съответната организация.

 


Въпрос: Частните училища включени ли са в проекта?

Отговор: Да, включени са и техните учители могат да кандидатстват на същия принцип както и тези на бюджетна издръжка.


Въпрос: Кое предопределя кой учител ще попадне в първата група за финансиране от началото на юни?

Отговор: Трябва да си е подал заявката в посочените от нас срокове, да е бил максимално точен и прецизен при попълване на анкетата, а при относително еднакви професионални и битови дадености на някои от кандидатите, с предимство се класират тези, подали по-рано заявката си.


Въпрос: Всички въпроси от анкетата ли имат отношение към решението кой пръв ще получи средства по програмата?

Отговор: Не, голяма част от тях са основно за целите на статистиката, но има и въпроси, които са определящи за попадане на кандидата сред първата група субсидирани и те са свързани основно с нуждата, която една или друга категория учители имат от Интернет за пълноценно изпълнение на своите административни и професионални обязаности.


Въпрос: Можем ли да сменим първоначално избрания от нас доставчик, ако сме видели в сайта по-добра оферта?

Отговор: Да и дори това е твърде вероятен сценарий, тъй като много от доставчиците в момента се запознават с тази инициатива и вероятно ще могат да предложат и по-добри условия от тези, които първоначално сте видели. Принципно няма проблем преди посочените от нас крайни срокове да влезете и промените избора си на доставчик/оферта.


Въпрос: Моят текущ доставчик не е склонен да намали цените, а тъй като имам едногодишен договор, ще ми иска неустойки ако избера друг. Какво ще ме посъветвате да направя?

Отговор: Можете поне да поговорите с него да се съгласи да фактурира отделно тази част от това, което традиционно му плащате, в съответствие с частта, поета от нас. Все ще е по-добре от нищо, а и програмата не ви ангажира да си сменяте доставчика, ако нямате пазарно аргументирана причина за това и субсидията ни може да се използва и от текущия доставчик, ако е достатъчно гъвкав при отчетните документи спрямо нашите изисквания.


Въпрос: Инсталационната такса влиза ли в сумата, която отпускате? А има ли в нея включен данък добавена стойност?

Отговор: Съгласно условията на програмата инсталационната такса следва да е калкулирана в рамките на месечните вноски и да не се калкулира отделно. Това може да породи известен проблем единствено с учителите, които ще получат подкрепа за 9 вместо за 12 месеца (т.е. тези които ще бъдат включени към 15 септември), но и там всичко е въпрос на преговори с доставчиците, тъй като, в случай че инициативата е успешна и се приеме добре, е много вероятно тя да бъде продължена и през следващите етапи на оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» и от гледна точка на учителя да няма никакво прекъсване на доставката и след изтичане на първоначално договорения период. Що се отнася до данъкът добавена стойност, той е включен в сумата, която цитираме като крайна за учител.


Въпрос: Ще имам ли по-големи шансове да бъда включен в първата група учители, които ще бъдат подкрепени, ако съм намерил по-евтина оферта от лимита, който отпускате?

Отговор: Да, защото всеки спестен лев ни помага още в рамките на началния бюджет, който ни се отпуска (програмата идва на отделни траншове) да включим повече учители и това повишава оценката на програмата и ни помага да защитим измеримите показатели, с които сме аргументирали отпускането на средствата и проекта като цяло.


Въпрос: Докога мога да кандидатствам или да променям предпочитанията си в сайта?

Отговор: Тъй като сме решили да ви предоставим достатъчно време за да се запознаете с условията и офертите, считаме че две седмици е повече от достатъчен срок и респективно срокът, който отпускаме за учители, желаещи да попаднат в първата вълна е до 15 юни 2009 г. в 17ч. и 30 мин. Ние разбира се няма да ограничаваме останалите до кандидатстват до края на юли, но по понятни причини те няма как да бъдат включени в първата вълна и ще получат финансиране в началото на септември. Ако има желаещи, които поради надхвърляне на бройката за юни не попаднат в първата вълна, те автоматично се прехвърлят за септември и няма нужда да подават отново информация към нас.

Въпрос: Как точно самите учители потвърждават, че са включени и от коя дата МОН ще поема 15 лева от таксата им?

Отговор: Отчетността при нас ще протича по следния начин:

1. Директорът и доставчикът сключват договор за одобрените учители.
2. Директорът ни праща сканиран договор и сканирана проформа-фактура.
3.  Ние преглеждаме документите и ако всичко е наред, превеждаме средствата за целия период.
4. Вие се разплащате с доставчика и той издава фактура за целия период, която също ни пращате сканирана (за сканираните копия ще изготвим специална форма за да улесним комуникацията и отчетността)

Как ще протичат нещата от вашия край нямаме никаква представа, но ние ще работим през цялото лято, а колкото до договорите, те следва да обхващат следните периоди:

- за първата вълна датата на сключване на договора да е в периода 15 юни-15 юли (т.е. датата на договора да е в този диапазон, а самото пускане да се удостоверява с протокол - който също за пълнота може да ни пращате сканиран) и да са за 12 месеца

- за втората вълна датата на сключване на договора да е в периода 15 август-15 септември  (т.е. датата на договора да е в този диапазон, а самото пускане да се удостоверява с протокол - който също може да ни пращате сканиран) и да са за 9 месеца, като във всички случаи, не смятаме, че е разумно някъде да се пуска услугата преди 1 септември, тъй като иначе ще изтече прекалено рано (т.е. още преди края на учебната година) и най-логично е да се целите в датата 15 септември като дата за реално ползване на услугата.


Въпрос: Имаме титуляр и заместник до неговото завръщане. Кой има право на безплатен интернет?

Отговор: Зависи в кой точно период го замества. Ако титулярът се връща за началото на новата учебна година, по-скоро той, ако се връща чак за втория срок - по-скоро заместника...


Въпрос:  Бях назначена на срочен договор, който изтече на 01.06.2009г. в момента съм на трудовата борса. Ще бъда назначена на работа, в друго училище,но след 01.09.2009г. Мога ли да се възползвам от програмата за безплатен домашен  интернет? Как да направя регистрацията с данните на училището, в което съм рботила до момента?


Отговор: Няма как, единственият, евентуално работещ начин, е да убедите директора на новото си училище предварително да Ви припознае, тъй като след 15 септември отново ще имате статус учител и няма проблем да се ползвате от субсидията за деветмесечието.

Старият директор вече ще е в нарушение, ако Ви легитимира, тъй като в момента на сключване на договора му с доставчика, Вие вече няма да имате нищо общо с това училище и няма в кое Ви качество да Ви включи в списъка.


Въпрос: За нашето училище от вчера е обнародвана процедура по обединяване на училището в системата, което е донякъде ситуация, аналогична на закриването, тъй като при тази процедура училището ни престава да съществува като самостоятелно, влизайки в СОУ.  Може би учителите ни ще бъдат преназначени всички, но сега подлежат ли данните им от регистрацията  им на верифициране, или е удачно да се участва в следващи етапи на програмата? Необходимо ли е да продължавам дейностите по процедурата?

Отговор: Предвид неяснотата в кой точно момент кой и какво ще може да подписва и отчита средства, за нас е доста рисковано да продължим процедурата с вашите учители, тъй като не става дума само за техните грантове, а за отчетността на програмата като цяло и се опасявам, че и за двете страни ще е най-целесъобразно просто да не продължавате регистрацията и участието си.

Така или иначе амбицията ни оттук нататък е постоянно да има подобни програми и можем само да съжаляваме, че няма да сте сред бенефициентите през първата година. За да има обаче втора, трета и подобни години мисля, че едно отговорно отношение от всички ни в настоящия момент е задължително и благодарим за разбирането.


Въпрос: Регистрацията ми е успешна, но директорът не може да види данните ми за да ги верифицира. Каква може да е причината?

Отговор: Най-вероятно сте кандидатствали след срока за приключване на първата вълна учители и до приключване на кандидатстването за втората вълна (31 юли) никой няма основание да верифицира данните Ви, а и няма особен смисъл, тъй като верификацията се извършва наведнъж за всички учители от дадена група, а не на ежедневна база. Принципно желаем да приключим изцяло процеса на договориране и финансиране на кандидатствалите за първата вълна, преди да преминем към втората, която ще се обработва през август и ще касае включване на учители от септември.


 Въпрос: Кой верифицира информацията на директорите?

Отговор:Те самите, като ние си запазваме правото да правим насрещни проверки и при установени нарушения, да взимаме административни мерки.


Въпрос: Кога се верифицира информацията за втората вълна учители?

Отговор: Непосредствено след приключване на кандидатстването – т.е. след 31 юли по познатия ви начин


Въпрос: Имам одобрението Ви за ползване на безплатен интернет и съответно съм верифицирана от директора на училището. Днес разговарях с доставчика си и съответно ми беше обяснено, че очакват от директора на училището да им се обади и изпрати договор.Четейки обаче информацията от Вашия сайт разбирам,че всъщност доставчика трябва да изпрати договор на директора. Кое е вярното?

Отговор: По принцип очакваме активната страна да е доставчикът, защото той има финансов интерес. Друг е въпросът ако е някой малък доставчик или офертата, с която е избран, е подадена от учител и доставчикът не е особено мотивиран да се занимава с 2-3 души...

С две думи  - ако очакват от Вас договор, подгответе го (имате от нас някакъв примерен, Приложение 2 с данните на учителите можете да си изготвите сами, единствено Приложение 1 с техническите и финансови условия е добре да си го преговорите с доставчика)


Въпрос: Какво да отбележа в задължителната анкета като административна характеристика, след като няма опция учител в детска градина?

Отговор: 90% от учителите в България няма какво да отбележат в тази секция и просто нищо не отбелязват :-)

Според Вас един учител по математика или музика какво прави?


Въпрос: Ще има ли нова анкетна карта съобразена със спецификата на труда на
детските учителки ?

Отговор: Не, смятаме, че не се налага. Учителят си е учител и никога не сме ги делили.
А и във втората вълна практически липсва елемента класиране и тази информация ще ни ползва единствено за статистически цели - чужди езици, стаж и др.


Въпрос: В договора за доставка на интернет свързаност от доставчика ни пише: "Клиентът се задължава да заплати авансово стойността на целия договор не по-късно от 1 септември 2009г....", докато договора от Вас срокът е 15 октомври 2009г. С доставчика не можем да постигнем споразумение по тази точка и молим за становище.

Отговор: Просто се бяхме презастраховали, но считаме, че 1 септември е приемлива дата.
Можете да го оставите така, както са го написали.


Въпрос: Имаме проблем с договора с БТК: Предлаганата услуга е скорост на download до 6 Mbps за 15 лв месечен абонамет. Има учители, които желаят да имат интернет със скорост до 12 Mbps за 25 лв., като доплащат 10 лв за месец (това беше описано като възможност при регистрацията).  Търговският представител на БТК твърди, че няма право да променя срока в т.11 и, че не възможно учителите да ползват пакет с по-висока скорост и да доплащат.

Отговор: За съжаление проблемът със скоростите и доплащането не касае МОН, а доставчика и уговорката Ви с него. Повечето доставчици са гъвкави и намират начин да Ви вземат парите, но за БТК това, уви, не важи - просто системата им за отчитане е прекалено тромава и в техния случай алтернативата е - или приемате по-ниската скорост, или не ползвате субсидията и си работите както досега, или сменяте доставчика.

Все пак държа да поясня, че БТК са потвърдили възможността за предсрочно прекратяване на действащи договори на свои клиенти без неустойка с оглед преминаване към новите условия, така че все пак са се постарали да бъдат съпричастни с проекта ни в рамките на възможното.


Въпрос: Аз съм учителка но съм в отпуск по майчинство остават ми още 8 месеца, имам ли право да участвам в промоцията?

Отговор:  За съжаление вероятно имате заместник за този период и предвид факта, че формално в този момент не изпълнявате задълженията си на учител, няма как да аргументираме пред евроинституците защо сме Ви подкрепили и по-редно е субсидията да отиде при Вашия заместник.


Въпрос: Искам да попитам каква е логиката, по която на учител в детска градина или в началния курс по физкултура например му е по-необходим домашен интернет, отколкото на преподавател по информационни технологии в колеж или в университет?

Отговор: За съжаление това е програма за учители, а не за университетски преподаватели. Принципно всичко опира до бюджет и ако чакаме някога да имаме достатъчно за да решим наведнъж проблемите на всички, накрая просто няма да ги решим на никого.


Допълнено на 15.07.2009 г.

Въпрос: Трябва ли проформа-фактурата или фактурата да са подписани и от страна на училището, преди да се сканират?
Отговор: Принципно да, тъй като това е все пак някакво доказателство, че ги приемате и смятате да извършите плащане по тях.Респективно, ако сте ги сканирали неподписани, просто ги подпишете и пак ги сканирайте.


Въпрос: Оказва се, че избраният от мен доставчик няма техническа възможност да извърши свързването? Възможно ли е през системата да го смени директорът, а вие да го потвърдите?

Отговор: Можете да си смените доставчика като помолите директора да ви върне анкетата за корекция и при този режим се отключва и менюто за избор на доставчик. След това директорът отново ви верифицира и старият доставчик престава да ви вижда в списъка си, а почва да ви вижда новия... Естествено приемаме, че имате основателна причина да искате подобна смяна, иначе разбирате, че процесът по избора никога няма да приключи.


Въпрос: Как процедираме, ако училището ни е закрито, но обжалва акта?

Отговор: За съжаление в практически план не можем да ви посъветваме друго освен на този етап да се откажете от програмата, защото най-мрачният сценарий е да сключите договори, доставчикът да ви пусне услуга и в момента, в който опитаме да ви преведем средства, сметките ви вече да са блокирани. Все пак подобни програми тепърва ще има, а и учителите ви вероятно ще останат в системата, така че винаги ще имат щанс да влязат в програмата в някоя от следващите години.


Въпрос: Кога е крайният срок за качване на сканираните документи в сайта?

Отговор: Бяхме определили 15 юли за първата вълна, но очевидно повечето училища не могат да се вместят в срока поради отпуски, закъсняла комуникация с доставчика и други причини. Съответно в практически план вероятно тези процеси ще протичат до края на юли, но във всички случаи е силно препоръчително училищата да се вместят поне в рамките на месеца, иначе ще припокрием първата и втората вълна и ще настъпи един счетоводен хаос.


Въпрос: Объркала съм страниците на договорите на доставчиците при качване на сканираните документи, можете ли да ги размените?

Отговор: До момента на потвърждение, че приемаме сканираните документи, Вие можете сами да си правите корекции по тях – под всяка качена страница има кръстче, с което въпросният документ може да се изтрие и просто да се качи отново.


Въпрос: Вашият мейл сървър ми връща сканираните документи поради големия им размер? На кой адрес да ги пратя?

Отговор:  Трудно ни е да преценим,  кое точно Ви е навело на мисълта, че договори по проекта за домашен интернет се пускат на електронната ни поща?!
В сайта internet.mon.bg/teachers при влизане от страна на директора има ясни инструкции и специална секция, където се качват и това е единственият начин ние да ги признаем и обработим, така че моля да ги качите, където е нужно и да четете внимателно какво пише.


Въпрос: Защо не виждаме в системата учители, регистрирали се след срока за първата вълна?

Отговор:  Ще ги видите след 31 юли – идеята е дотогава да се обработят всички договори и документи по първата група учители, за да можете да преминете на следващите.


Въпрос:След като се сключени вече договорите, може ли служител в последствие да си смени доставчикът и как това ще стане по документи?

Отговор:  Докато не сме превели средства би могло (просто в системата се подменя приложението), но това трябва да се уговори със стария доставчик, а той едва ли ще е склонен безвъзмездно да изгуби клиент по вече сключен договор. Все пак МОН няма ресурс да адвокатства на няколко десетки хиляди учители, особено ако някой след цял месец умуване е направил грешен избор, така че...


Въпрос: Как се постъпва в случай, че имаме семейство учители? Кой получава субсидията?

Отговор:  Принципно всеки учител има право на субсидия и това, че са семейство, не променя този факт. В случай, че искат да получат някаква добавена стойност за парите си имат две разумни възможности:

1. да подадат втори адрес за свързване(вила, роднини и т.н.)
2. да договорят неформално с доставчика по-висока скорост или някакви екстри, въпреки че в договора ще продължат да фигурират като два отделни абонамента, но това са вече персонални техни договорки с доставчика и МОН не може да вземе отношение по този въпрос


Въпрос:Фактурите ни с БТК ще бъдат представени след 01.09.2009г., а  Мобилтел ще ги представи в края на месец август. Питаме:

1. Сега ли да сканираме договора и приложенията към него, а фактурите по-късно, или когато получим фактурите?

2. Късно ли ще бъде да ги изпратим през месец септеври?

3. Kомплектите документи с другите доставчици сега ли да ги изпратим или да изчакаме тези от МТЕЛ и БТК.?

Отговор: 
1. Препоръчително е всяко нещо да се обработва в оперативен порядък, така че съветът ни е, когато получите някакъв документ веднага да го качвате в системата.

2. Не, но имайте предвид, че средства може да получите едва след като видим фактура, така че от началото на август почваме да изплащаме средства към училищата съобразно предоставените към момента счетоводни документи, а тези, които нямат, просто ще чакат

3. Виж. т.1 по-горе.


Въпрос: Фактурата проформа, която ни представи един от доставчиците на домашен интернет е с начислен ДДС над крайната сума от 15лв. Правилно ли е това?

Отговор:  Не, не е правилно. Цената, която МОН поема е до 15 лева месечно и във фактурата не бива да има по-висока, а ако разходите на този доставчик са по-големи, доплащането става като лична договореност между него и учителя и МОН няма отношение по темата.


Въпрос: В системата следва да въведем номер на договор, а такъв няма? Да слагаме ли фиктивен?

Отговор:  Не е необходимо, щом няма номер, просто оставете това поле празно.


Въпрос: Кога ще разберем дали сканираните документи са приемливи за МОН?

Отговор:  До началото на август ще започнем процедурата по преглеждането им, в случай че са наред в оперативен порядък започваме да изплащаме средствата на тези училища, при които не се налагат някакви корекции.


Въпрос: Ако учител откаже свързване при вече сключен договор как процедираме?

Отговор:  Просто преподписвате конкретното приложение с доставчика и сменяте в системата старото – бездруго има още десетина дни, в които няма да сме започнали да превеждаме средства, така че изчистете нещата дотогава. Имайте предвид, че каквото и да правите, системата за електронно отчитане трябва да е синхронизирана с това, което се случва на хартия, иначе трудно ще преведем средства...


Допълнено на 30.07.2009 г.

Въпрос: Клиент съм на бТК с тарифен план Хармония, мога ли да се възползвам от програмата?

Отговор: бТК предлага следните две оферти за интернет ADSL Start за страната и ADSL City за София. Ако сте клиент на тарифен план Хармония и сте в срочен договор, за да се възползвате от офертата на бТК, първо трябва да подадете заявка за прекратяване на договор и след това да заплатите съответните неустойки по него. Според разговорите ми с БТК, ако ви остават 2 месеца до края на периода, можете да спестите до една наказателна такса, но не можете да минете без неустойки.

Тъй като този план доста озадачи и нас, поискахме допълнителна информация за него, но нямам как да променим условия по сключени договори между трети страни, а и формално погледнато продуктът е деклариран с тези условия и всеки, закупил пакета, се е съгласил при подписване на договор за него.

Няма и особен смисъл да повтаряме отново и отново, че клиент с такъв план, може да посочи друг адрес, ако иска все пак да се възползва от субсидията, иначе просто я губи.


 

Ако имате други въпроси, пишете на e-mail: internet@mon.bg

 

2013 © Министерство на образованието и науката